Herstructurering

Herstructurering

Ieder bedrijf kan in de problemen komen waardoor een herstructurering benodigd is. Ongeacht of er operationele-, financiële- en/of strategische problemen zijn, ACE Advisory staat klaar om de problemen bij uw onderneming te verhelpen. Cruciaal bij een herstructurering is een snelle en acurate evaluatie van de problemen, wat wij doen door bijvoorbeeld een Quick Scan of meer uitgebreide Independent Business Review (kort: IBR) uit te voeren. Hierbij maken wij een objectieve probleemanalyse, stellen wij haalbare herstructureringsplannen op en implementeren deze vervolgens om de opgekomen problemen te verhelpen. Bij de implementatie bieden wij ook interim-management diensten aan. Zo wordt de continuïteit en verdere groei van de onderneming in de toekomst wederom gegarandeerd.

Quick Scan

&

Independent Business Review (IBR)

Bij een herstructurering is het allereerst van belang om een duidelijk beeld te verkrijgen van de huidige stand van zaken omtrent de onderneming.
Bij ACE Advisory doen we dit door een IBR of Quick Scan uit te voeren.

Quick Scan

Een Quick Scan is een snelle onafhankelijke evaluatie van de huidige (financiële) stand van zaken bij een onderneming. Het doel hiervan is om snel mogelijkheden tot waardecreatie, kostenbesparingen en/of risico’s te identificeren. Doordat ACE Advisory met een onafhankelijke kritische blik een bedrijf doorlicht, worden zowel knelpunten als groeimogelijkheden snel geïdentificeerd.

Een Quick Scan door ACE Advisory biedt o.a. (maar niet uitsluitend) inzichten in :

 • Wat is de huidige financiële stand van zaken?
 • Past de huidige strategie bij de langetermijndoelstellingen?
 • Zijn er operationele risico’s aanwezig die de opgestelde prognoses in gevaar kunnen brengen?
 • Welke risico’s en/of kwetsbaarheden zijn aanwezig binnen de bedrijfsvoering?
 • Wat is de huidige concurrentiepositie?
 • Zijn er kansen in de markt om snelle groei te verwezenlijken?
 • Welke operationele verbeteringen kunnen de onderneming op korte termijn efficiënter maken?

Uiteindelijk worden de inzichten en aanbevelingen die voortkomen uit de Quick Scan-analyse samengevat in een rapport. Indien de Quick Scan heeft duidelijkgemaakt dat een herstructurering benodigd is, wordt dit rapport ook gebruikt als basis voor de implementatie hiervan.

Independent Business Review

Een IBR is een onafhankelijk objectieve financiële analyse van een onderneming, vaak als gevolg van opgekomen financiële problemen. Dit gebeurt op basis van feiten en cijfers en valideert de huidige stand van zaken en aangenomen prognoses zoals de onderneming deze heeft opgesteld. Het schept daarmee een duidelijk beeld over hoe het bedrijf er momenteel voorstaat, en de haalbaarheid van de toekomstverwachting van het management. Een IBR wordt doorgaans aangevraagd door een financierder of investeerder die moet besluiten over het voortzetten dan wel uitbreiden van een financiering. Het is daarmee vaak een gevolg van een veranderde financieringsbehoefte vanuit de onderneming.

Een IBR door ACE Advisory biedt o.a. (maar niet uitsluitend) inzichten in:

 • Wat is de huidige financiële stand van zaken?
 • Worden er op korte termijn liquiditeitsproblemen verwacht?
 • Zijn er onderliggende winstgevendheidsproblemen?
 • Sluit de bedrijfsprognose aan bij de marktomstandigheden, capaciteiten en recente operationele prestaties van het bedrijf?
 • Welke risico’s zijn er aanwezig die de bedrijfsprognose in gevaar kunnen brengen?
 • Hoe staat de onderneming er strategisch voor ten opzichte van concurrenten?
 • Is de juiste organisatiestructuur geïmplementeerd?

Uiteindelijk worden de inzichten en aanbevelingen die voortkomen uit de IBR-analyse samengevat in een rapport. Indien de IBR heeft duidelijkgemaakt dat een herstructurering benodigd is, wordt dit rapport ook gebruikt als basis voor de implementatie hiervan.

Bedrijfs- en scenario-planning

Voor ieder bedrijf is het cruciaal om een duidelijke business plan te hebben, bestaand uit een solide strategie, met plan van aanpak en kloppende financiële prognoses inclusief scenarioplanning. In de praktijk daarentegen blijkt dat het veel bedrijven ontbreekt aan de capaciteiten om zich adequaat op de toekomst voor te bereiden. Daarom biedt ACE Advisory ondersteuning bij het opstellen en verifiëren van een dergelijk businessplan door middel van gedegen bedrijfs- en scenario planning en onderzoek.

Bedrijfs- en scenario planning door ACE Advisory bestaat o.a. (maar niet uitsluitend) uit:

 • Opstellen plan van aanpak
 • Opstellen en valideren van (korte termijn) liquiditeitsprognoses
 • Formulering en toetsing van strategie
 • Bouwen van 3-statement financieel model inclusief scenarioplanning

ACE Advisory voert grondige Quick Scans en IBR’s uit voor ondernemingen in alle sectoren, en van alle formaten. Hierbij wordt een team van ervaren professionals opgesteld die als tussenpersoon fungeert tussen de onderneming en de financierder. Ons uiteindelijke doel is het verschaffen van een duidelijk beeld van de onderneming voor iedere betrokken partij om de continuïteit en groei van de onderneming in de toekomst opnieuw te kunnen garanderen.

ACE Advisory - Turnaround

Courtesy by Damen

Implementeren herstructurering

De volgende fase in een herstructurering is de implementatiefase, waarbij de bevindingen en aanbevelingen voortkomend uit de Quick Scan of IBR daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Implementeren herstructurering

De volgende fase in een herstructurering is de implementatiefase, waarbij de bevindingen en aanbevelingen voortkomend uit de Quick Scan of IBR daadwerkelijk worden geimplementeerd.

ACE Advisory - Turnaround

Courtesy by Damen

Implementatie herstructurering

De juiste implementatie van de te nemen maatregelen is cruciaal voor het bewerkstelligen van een succesvolle herstructurering. Hiervoor is een stapsgewijze en gedisciplineerde aanpak benodigd om de gezette doelen te bereiken. Bij ACE Advisory bouwen we op jaren van kennis en ervaring in het opstellen en doorvoeren van complexe strategische herstructureringen. Dit doen wij dan ook voor bedrijven in alle sectoren, en van ieder formaat. Ongeacht of het een operationele, financiële en/of strategische herstructurering is bent u daarom bij ACE Advisory aan het juiste adres.

De implementatie van een herstructurering door ACE Advisory bestaat o.a. (maar niet uitsluitend) uit :

 • Opstellen implementatieplan
 • Implementeren operationele, financiële en/of strategische maatregelen
 • Communicatie met relevante stakeholders
 • Evaluatie van behaalde resultaten
ACE Advisory Interim Management

Courtesy by Damen

Interim-Management

In tijden van verandering hebben ondernemingen behoefte aan ervaren leiders met daadkracht om strategische doelen te bereiken. ACE Advisory staat klaar om tijdelijke managementfuncties te vervullen en begeleidt de onderneming in de overgangssituatie. Hierbij wordt onder andere senior leiderschap, gedegen financieel management en uitgebreide operationele ervaring geboden om het interim-traject goed te begeleiden. Verder initiëren en implementeren we verbeterings- en herstructureringsplannen, terwijl we rapporteren aan alle stakeholders zoals het bestuur en de aandeelhouders. Daarbij helpen wij ook met het vinden van gepaste vaste kandidaten die uiteindelijk het stokje overnemen om de basis voor blijvend succes in de toekomst te vormen.

Een interim-management traject door ACE Advisory bestaat o.a. (maar niet uitsluitend) uit :

 • Probleemidentificatie met gedetailleerd plan van aanpak
 • Selecteren optimale interim-manager op basis van expertise en ervaring
 • Projectimplementatie voor lange termijn waardecreatie
 • Communicatie met stakeholders

Interim-Management

In tijden van verandering hebben ondernemingen behoefte aan ervaren leiders met daadkracht om strategische doelen te bereiken. ACE Advisory staat klaar om tijdelijke managementfuncties te vervullen en begeleidt de onderneming in de overgangssituatie. Hierbij wordt onder andere senior leiderschap, gedegen financieel management en uitgebreide operationele ervaring geboden om het interim-traject goed te begeleiden. Verder initiëren en implementeren we verbeterings- en herstructureringsplannen, terwijl we rapporteren aan alle stakeholders zoals het bestuur en de aandeelhouders. Daarbij helpen wij ook met het vinden van gepaste vaste kandidaten die uiteindelijk het stokje overnemen om de basis voor blijvend succes in de toekomst te vormen.

Een interim-management traject door ACE Advisory bestaat o.a. (maar niet uitsluitend) uit :

 • Probleemidentificatie met gedetailleerd plan van aanpak
 • Selecteren optimale interim-manager op basis van expertise en ervaring
 • Projectimplementatie voor lange termijn waardecreatie
 • Communicatie met stakeholders
ACE Advisory Interim Management

Courtesy by Damen